PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VẼ TRANH QUỐC TẾ TOYOTA "CHIẾC Ô TÔ MƠ ƯỚC LẦN THỨ XI"

Nhằm giúp phát triển năng khiếu vẽ tranh và sự sáng tạo ước mơ của học sinh, nhà trường phát động phong trào tham gia cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước lần thứ XI"

Học sinh xem hướng dẫn về cuộc thi trong công văn dưới đây:

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CUỘC THI CHIẾC Ô TÔ MƠ ƯỚC LẦN XI.pdf