HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LONG - NĂM HỌC 2021 - 2022

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 năm 2021, BGH phối hợp với BCH Công Đoàn trường Tiểu học Hòa Long đã tổ chức thành công "HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC" năm học 2021 - 2022.

Do tình hình dịch bệnh tại địa phương còn diễn biến phức tạp nên việc tổ chức Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến qua Google Meet. Hội nghị có sự hiện diện của đầy đủ toàn thể Cán bộ giáo viên và nhân viên của trường Tiểu học Hòa Long.

Dù thực hiện trực tuyến, nhưng Chương trình Hội nghị đã thể hiện khá đầy đủ các nội dung như hội nghị trực tiếp.

Chương trình Hội nghị viên chức trường TH Hòa Long - Năm học 2021 - 2022

Toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên dự Hội nghị đầy đủ

Phần báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu 


Hội nghị biểu quyết về cách bầu cử và tiến hành bầu cử Ban thanh tra nhân dân mới thông qua Google Form

Công bố danh sách đăng ký các danh hiệu thi đua.

Trong năm học mới 2021 - 2022, có 35 CBGV-NV đăng ký danh hiệu LĐTT, có 12 CBGV-NV đăng ký danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở và 3 CBGV-NV đăng ký bằng khen của UBND Tỉnh.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp với quyết tâm giành thắng lợi với các chỉ tiêu đã đặt ra cho năm học 2021-2022./.